Observatorio

L’Observatori Dona, Empresa i Economia és un fòrum de reflexió, estudi i propostes amb l’objectiu de posar en valor a la dona professional, emprenedora i empresària en el món econòmic actual.

L’Observatori Dona, Empresa i Economia també permet que aquesta sigui agent de canvi en l’emergència de nous valors en la competitivitat empresarial.

L’Observatori parteix de la valoració i la importància que la Cambra té per la dona com a ésser fonamental en el món empresarial, professional i en l’economia en general. Aglutina totes les actuacions que realitzem en matèria d’informació, assessorament i promoció econòmica per a les emprenedores, empresàries, directives i professionals.

+ Página de L’Observatori Dona, Empresa i Economia…