Jornada Dona y Tecnología

Que les dones entrin en el món de la tecnologia, la ciència, l’enginyeria i de les TIC, és avui dia i especialment en temps de crisi, quelcom més que una qüestió de justícia, és una necessitat econòmica, de creixement i de competitivitat

“Que les dones entrin en el món de la tecnologia, la ciència, l’enginyeria i de les TIC, és avui dia i especialment en temps de crisi, quelcom més que una qüestió de justícia, és una necessitat econòmica, de creixement i de competitivitat”.
L’Observatori Dona i Economia de la Cambra, juntament amb l’Institut Català de les Dones i l’Obra Social de La Caixa, volen contribuir a la promoció i plena incorporació de les dones al sector tecnològic.

L’objectiu d’ aquesta jornada és:

  • Presentar el Centre Europeu (ECWT)
  • Impulsar una plataforma d’entitats a Catalunya que impliqui a empreses del sector de la tecnologia, universitats iinstitucions de l’Administració, i que permeti avançar en politiques encaminades a apropar les dones a la recerca, laciència i la tecnologia; especialment, en l’emprenedoria sobre les TIC i en llocs de direcció i presa de decisions en aquest sector tecnològic d’alt valor afegit.

Nuevos Valores para las Empresas del Futuro

Nous Valores per a Empreses del Futur.
L’empresa com a motor del creixement econòmic i social.
Casa Llotja de Mar 29 d’Abril de 2010.

Ens trobem davant d’un canvi de paradigma i això fa necessari reflexionar sobre la necessitat d’un canvi en els processos de producció de models de vida i, en definitiva, en les estructures de la societat.

Per fer front a aquesta transformació cal comptar amb l’aportació que les dones fan a aquest procés. Les dones professionals, directives i empresàries estan apostant pel canvi, per una gestió innovadora que, amb tot, posa l’accent en els valors humans i socials, i cal que també liderin aquest canvi perquè puguin desenvolupar les seves competències professionals en plenitud i a consciència.

«Les dones tenim uns valors diferents apostem per una societat col·laborativa i comunitària»

El blog «Barcelona té nom de Dona», entrevista la directora de l’ODEE per parlar sobre la seva trajectòria en defensa de la igualtat de gènere en el món econòmic i empresarial i sobre el concepte d’economia feminista.

Pots accedir a l’entrevista en aquest enllaç:

http://goo.gl/G1WqMQ