EMPRENDE. Mujeres emprendedoras: el balance de una década

Després de més de 15 anys de promoure un veritable moviment de dones emprenedores a Catalunya i a l’ estat espanyol, es hora de fer un balanç.

Les xifres de percentatges de creació d’ empreses per part de les dones augmenten sense parar perquè hi ha unes causes objectives (explicades en altres ocasions) que les aboca a aquesta alternativa com a única possibilitat de crear el seu lloc de treball.

Els percentatges de creació d ‘empreses per part de les dones sobrepassa el 5O% en molts indrets de l’ estat.

Aquests percentatges i les discriminacions en que es troben així com els obstacles que l’ administració i la pròpia societat empresarial i financera els hi posa, fa que en els darrers anys s’ hagi creat un autèntic i veritable moviment de dones empresàries i emprenedores arreu de tot l’ estat. Dones emprenedores que tenen consciència de les seves dificultats i que coneixen els seus drets. Cada vegada més sorgeixengrups d’ empresàriespertot arreu, i s’ apleguen per defensar els seus interessos i per cercar un lloc en el difícil mon dels negocis. Es una part de la societat civil catalana que no està reconeguda degudament ni pels polítics, ni per l’ Administració, ni per la cúpula empresarial masculina.

Vam posar moltes esperances en que un govern “nacionalista i d’ esquerres “ reconegués un moviment de dones que aporten un gran valor social a unaCatalunya moderna i de progrés.

Són dones independents que creen riquesa i llocs de treball.

Avui encara estem esperant alguna mostra de “bona voluntat” i de respecte per la tasca que estem desenvolupant.

Tot i així sabem per experiènciai tal com diu José Antonio Marinaque només s’aconsegueixen els canvis a força de lluita i de pressió social. Els polítics, per regla general només accepten les reivindicacions quan ho poden utilitzar pels seus interessos o quan no els queda més remei. Mentrestant procuren fer l’ orni.

Organismes i institucions (pagats per tots nosaltres) que tenen per objectiu afavorir l’ empresa, la petita empresa i la creació d´ empreses obvien el 40% de les empreses catalanes i segueixen la mateixa tendència de sempre : negociar i recolzar a les cúpules masculines del poder econòmic.

Malgrat totes les traves i dificultats que ens han posat tant el govern anterior com aquest, podem dir que amb moltesforç i treball i amb el suport d de diferentsempresaris i empresàries catalanes hem aconseguit alguns èxits significatius:

1.-Hem posat de modael tem “Dona emprenedora” (llibre publicat l’ any 19969) S’ ha imposat arreu dels mitjans de comunicació el tema com un apartat important a tractar perquè te una problemàtica específica i un valor important. Aquesta revista es un exemple. Creem opinió .

2.- Des de l’any 1999 estem portant a terme uns Programes de Microcrèdits per dones emprenedores. Concessió de petits crèdits sense avals ni garanties i en les millors condicions del mercat per tal de que puguin crear les seves empreses ( Programa concebut i promocionat per la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) Ara ja està de moda i s’ ha implantat en tot l’ estat espanyol.

3.- Des de 1996 estempromocionant i donant visibilitat a dones empresàries per la seva vàlua i que són desconegudes per els alts sectors politics-socials-empresarials.

4.- Hem organitzat les primeres missions empresarial de dones empresàries per tal de cercar nous mercats.

5.- Hem aconseguit que es faci palès i vergonyós la poca presència de dones empresàries a les Cambres de Comerç, a les patronals, als cercles financers etc.

6.- Hem aconseguir que dins dels pressupostos del Govern català s’ hi hagi una petita assignació per promocionar i donar suport a la dona emprenedora i portar a terme el programa de microcrèdits. Esperem que aquesta ínfima dotació continuïen els pressupostos d’ enguany.

Encara ens falta moltes reivindicacions per assolir que es resumeix en dues molt clares i objectives:

l.- Volem que les empresàries tinguin les mateixes oportunitats de relacions, de internacionalització, d´ ajuts, de recolzament oficial, que les dels homes.

2.- Volem estar presents en tots els organismes i consells econòmics i socials on només per participar en la pressa de decisions.

També en el mon de l’ empresa la dona té molt a dir, doncs creem empreses més humanes, més flexibles, dins de l´ economia sostenible i amb una organització del temps diferent per respectar la vida privada de la gent i que homes i dones conciliïn amb llurs famílies.